RTG zęba

Gabinet dentystycznyRTG zęba jest jednym z najczęściej wykonywanych badań w stomatologii. Właściwe zdiagnozowanie problemu i skuteczne leczenie stomatologiczne możliwe jest m.in. dzięki odpowiednim zdjęciom RTG zęba. Dzięki zdjęciom rentgenowskim zębów możliwe jest uwidocznienie tkanki kostnej żuchwy i szczęki oraz oceny stanu uzębienia. RTG zęba umożliwia stomatologowi zaplanowanie dalszych etapów leczenia. Zdjęcie rentgenowskie wykonuje się najczęściej przed leczeniem kanałowym lub protetycznym oraz ekstrakcją zęba. Wskazaniem do skierowania pacjenta na RTG zęba są także różnego rodzaju urazy twarzoczaszki. Podczas badania, które tylko kilka minut, pacjent znajduje się w pozycji siedzącej.

 

Radiowizjografia i zdjęcia cefalometryczne

Oprócz tradycyjnych zdjęć rentgenowskich, stosowanych m.in. podczas profilaktyki próchnicy, w naszej ofercie znajdą Państwo np. radiowizjografię (RVG). Jest to metoda cyfrowego zapisu zdjęć, która ułatwia postawienie precyzyjnej diagnozy. Jedną z jej największych zalet jest szybkość i możliwość natychmiastowego otrzymania obrazu, który może być dowolnie przetwarzany przez lekarza. Ponadto forma cyfrowa zdjęć jest łatwiejsza do archiwizacji. Równie istotną zaletą jest to, że przy RVG mamy o wiele mniejszą dawkę promieniowania niż w przypadku zdjęć rentgenowskich.
U nas mogą Państwo wykonać także zdjęcia cefalometryczne, które obrazują część twarzową czaszki i wykorzystywane są podczas leczenia ortodontycznego i protetycznego. W ramach naszych usług zajmujemy się również wykonywaniem pantomograficznych, inaczej panoramicznych zdjęć, które stosowane są we wszystkich dziedzinach stomatologii. Oferujemy również tomografię komputerową (CBCT).

 

Tomografia komputerowa zębów

Tomografia komputerowa zębów umożliwia przeprowadzenie precyzyjnej diagnostyki, służącej ustaleniu dalszego postępowania stomatologicznego. Tomografia komputerowa pozwala uzyskać dokładny, trójwymiarowy obraz m.in. zębów, szczęki, żuchwy. Dzięki temu można zlokalizować źródło dolegliwości w skomplikowanych strukturach anatomicznych twarzoczaszki. Wyniki tomografii komputerowej służą za podstawę leczenia chorych zębów oraz dolegliwości przyzębia. W naszym gabinecie stomatologicznym w Skawinie wykonujemy tomografię komputerową zęba 3D, która umożliwia otrzymanie obrazu cyfrowego o wysokiej rozdzielczości.  

 

Stożkowa tomografia zębów CBCT

Stożkowa tomografia zębów CBCT jest badaniem bezbolesnym, które pozwala w krótkim czasie uzyskać szczegółowe wyniki. Diagnostyka narządowa CBCT stosuje podczas badania wiązkę stożkową promieniowania, która obraca się wokół głowy pacjenta, wykonując jednocześnie dużą liczbę zdjęć. W naszym gabinecie stomatologicznym w Skawinie wykonujemy u pacjentów tomografię zębów CBCT w uzasadnionych przypadkach, gdy wymagany jest szczegółowy obraz schorzenia, występującego w części twarzowej czaszki.